Reviziile si reparatiile vor fi executate cu respectarea urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 64/2008, privind functionarea în conditii de sigurantaa instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006;
c) Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii în munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006;
d) Legea nr. 440/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrarilor de montaj pentru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 din 11 iulie 2002;
e) Legea nr. 355/2002 pentru aprobarea Ordonanta Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 26 iunie 2002;
f) Hotarârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Hotarârea Guvernului nr. 1.029/2008 privind conditiile introducerii pe piata a masinilor, publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 30 septembrie 2008;
h) Hotarârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 31 ianuarie 2005;
i) Hotarârea Guvernului nr. 2.176/2004 pentru modificarea unor Hotarâri ale Guvernului în scopul eliminarii unor dispozitii privind obligativitatea aplicarii standardelor si actualizarii referirilor la standarde, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1236 din 22 decembrie 2004;
j) Hotarârea Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piataa echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 3 august 2008;
k) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectieide Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 382/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica în utilizare a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 9 octombrie 2009;
l) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 401/2005 privind aplicarea sigiliilor la instalatiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezinta siguranta în functionare conform prescriptiilor tehnice, Colectia I.S.C.I.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 10 august 2005;
m) Ordinul Inspectorului de Stat Sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 465/2009 privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate in domeniul I.S.C.I.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009.